เทศบาลตำบลนายม ออกบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลนายม...ยิ้ม เคลื่อนที่ (one stop service) ประจำปี 2556

          เทศบาล ออกบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลนายม...ยิ้ม เคลื่อนที่ (one stop service) ประจำปี 2556 ในเขตเทศบาลตำบลนายม และจัดเวทีประชาคมเสนอปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งให้บริการประชาชนในการบริการรับชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   และภาษีบำรุงท้องที่   บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการรับสมัครนักเรียนก่อนเกณฑ์ ให้ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  2540 และชี้แจงการจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่ายครัวเรือน   ( โครงการ ABC)

 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลนายม
BangkokIDea
จังหวัดอำนาจเจริญ
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมพนักงานเทศบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1111
สมาคม
กรมอุตุวิทยา
กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง3
กพ.
กกต
หางาน
สสป
ดูทีวี