เทศบาลตำบลนายม ออกบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลนายม...ยิ้ม เคลื่อนที่ (one stop service) ประจำปี 2556

          เทศบาล ออกบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลนายม...ยิ้ม เคลื่อนที่ (one stop service) ประจำปี 2556 ในเขตเทศบาลตำบลนายม และจัดเวทีประชาคมเสนอปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งให้บริการประชาชนในการบริการรับชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   และภาษีบำรุงท้องที่   บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการรับสมัครนักเรียนก่อนเกณฑ์ ให้ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  2540 และชี้แจงการจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่ายครัวเรือน   ( โครงการ ABC)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
infographics
https://goo.gl/hqmmIi
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดอำนาจเจริญ
สถ.จ.อำนาจเจริญ
hotmail
คืนความสุขให้คนในชาติ
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมพนักงานเทศบาล
BangkokIDea
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1111
สมาคม
กรมอุตุวิทยา
กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
กพ.
สสป
กกต
หางาน
ช่อง3
ดูทีวี